DESEMBRE – 2017 MOSTIC incorpora en el departament de producció un nou torn de control numèric per donar millor servei