JULIOL – 2018 MOSTIC opte el certificat de la ISO 9001:2015